Public relations - spis publikacjiPublic Relations - definicjaMichał Jabłoński

Zarówno termin public relations, jak i jego zastosowania w praktyce, pojawiły się już na początku XX wieku w USA, jednakże nawet tam  zastosowanie oraz pojęcie public relations nie SA rozumiane jednoznacznie.Dziedzina ta łaczy w sobie elementy wielu nauk( min, socjologii, ekonomii, psychologii), co staje się jednym z powodów trudności w jej zdefiniowaniu . Istenie obecnie ponad dwa tys definicji  i liczba ich stale rośnie.W 1923 roku Edward Bernays, określił PR jako „Dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazję mającą na celu modyfikowanie postaw oraz...
[ więcej ]

Public Relations - definicjaredaktor Seo24

Zarówno termin public relations, jak i jego zastosowania w praktyce, pojawiły się już na początku XX wieku w USA, jednakże nawet tam  zastosowanie oraz pojęcie public relations nie SA rozumiane jednoznacznie.Dziedzina ta łaczy w sobie elementy wielu nauk( min, socjologii, ekonomii, psychologii), co staje się jednym z powodów trudności w jej zdefiniowaniu . Istenie obecnie ponad dwa tys definicji  i liczba ich stale rośnie.W 1923 roku Edward Bernays, określił PR jako „Dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazję mającą na celu modyfikowanie postaw oraz...
[ więcej ]

login