Public relations - spis publikacjiCompetitors RelationsMichał Jabłoński

COMPETITORS RELATIONS - narzędzia relacji "firma a jej konkrencja"
W przypadku PR mamy do czynienia jedynie z czystą konkrencją , gdyż jakiekolwiek działania na niekożyść konkurencji nie są zgodne z założeniami Public Relations.
Narzędzia relacji firma - konkurencja:
  • Spotkania na gruncie oficjalnym bądź nieoficjalnym
  • E - mail
  •  Działające stowarzyszenia Public Relations
  •  Wspólne przedsięwzięcia działaczy PR

[ więcej ]

Customers Relationsredaktor Seo24

CUSTOMERS RELATIONS - narzędzia relacji "firma - klient" NARZĘDZIA INTERNETOWE PR WYKORZYSTYWANE W RELACJI Z KLIENTEM Do uzyskiwania informacji:1. Formularz internetowy 2. Ankieta wysyłana e - mailem Do przekazywania informacji1. E - ziny, czyli maile informacyjne, wysyłane co jakiś określony czas do klientów2. Strona internetowa, z informacjami o firmie czy organizacj3. Autorespondery - elektroniczna poczta na żądanie4. Biuletyny on - line5. Raporty finansowe do korespondencji:1. E - mail 2. Umieszczanie na stronie www podstawowych z dziedziny danej firmy...
[ więcej ]

Customers RelationsMichał Jabłoński

CUSTOMERS RELATIONS - narzędzia relacji "firma - klient" NARZĘDZIA INTERNETOWE PR WYKORZYSTYWANE W RELACJI Z KLIENTEM Do uzyskiwania informacji:1. Formularz internetowy 2. Ankieta wysyłana e - mailem Do przekazywania informacji1. E - ziny, czyli maile informacyjne, wysyłane co jakiś określony czas do klientów2. Strona internetowa, z informacjami o firmie czy organizacj3. Autorespondery - elektroniczna poczta na żądanie4. Biuletyny on - line5. Raporty finansowe do korespondencji:1. E - mail 2. Umieszczanie na stronie www podstawowych z dziedziny danej firmy...
[ więcej ]

Media Relationsredaktor Seo24

Media relations to jedno z głównych narzędzi używanych w pracy z klientami. W obręb usług "media relations" wchodzi utrzymywanie w imieniu klienta relacji z mediami a także kompleksowa obsługa przebiegu wymiany wiadomości pomiędzy organizacją komunikującą i mediami. Media relations to zespół pewnych działań, który finalnie przekazuje mediom informacjie istotne dla firmy a tekże jej otoczenia. Skuteczne media relations umożliwiają zręczne zarządzanie informacją i jej kierowaniem do swoistych grup docelowych za pośrednictwem mediów. Wprawnie - zatem...
[ więcej ]

Media RelationsMichał Jabłoński

Media relations to jedno z głównych narzędzi używanych w pracy z klientami. W obręb usług "media relations" wchodzi utrzymywanie w imieniu klienta relacji z mediami a także kompleksowa obsługa przebiegu wymiany wiadomości pomiędzy organizacją komunikującą i mediami. Media relations to zespół pewnych działań, który finalnie przekazuje mediom informacjie istotne dla firmy a tekże jej otoczenia. Skuteczne media relations umożliwiają zręczne zarządzanie informacją i jej kierowaniem do swoistych grup docelowych za pośrednictwem mediów. Wprawnie - zatem...
[ więcej ]

login