Jak wykorzystać Internet w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy?Jak wykorzystać Internet w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy?

To pytanie nasuwa się każdej, zorientowanej na osiągnięcie sukcesu firmie. Internet, jako potęga medialna jest aktualnie najszybciej rozwijającym się medium, które przyciąga odbiorców w każdym wieku, o niezwykle zróżnicowanych potrzebach i preferencjach. Co ważne, Internet jest narzędziem globalnym, tak więc jego potencjał znacznie przewyższa inne dostępne rozwiązania. Z budowaniem, wdrażaniem oraz kodowaniem marki w świadomości użytkowników sieci ściśle wiąże się pojęcie marketingu internetowego.
Marketing internetowy (e-marketing) to używanie internetu w celach reklamowych prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Jest to rodzaj promocji zorientowanej na jak najszersze i najbardziej trafne dotarcie do dotychczasowych i jednocześnie potencjalnych Klientów. Skuteczny marketing internetowy wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, do których możemy zaliczyć reklamę, public relations internetowy (epr), sprzedaż, budowanie odpowiedniego i zamierzonego wizerunku marki, badania marketingowe oraz obsługę Klienta.
Reklama w sieci to wielki potencjał, zarówno dla firm już istniejących, jak i tych nowopowstałych. Kreowanie wizerunku marki na tej płaszczyźnie to nowe wyzwanie, ale także nowe atrakcyjne grupy społeczne - ludzie młodzi, aktywni, hobbyści, biznesmeni, czy entuzjaści nowości. Internet, jako szybko rozwijające się medium reklamowe, posiada kilka zasadniczych cech, które decydują o jego atrakcyjności. Przede wszystkim jest to nośnik interaktywny, umożliwiający odbiorcy uzyskanie pożądanych w danym momencie informacji oraz pozwalający na wybieranie określonych dziedzin, produktów, tekstów, czy na wyrażanie opinii. Personalizacja przekazu to możliwość dotarcia do odbiorcy odpowiednio ukierunkowanego, ze specjalnie przygotowaną, zgodną z jego profilem i preferencjami ofertą. Jest to wiec gwarancja trafności przekazu, a tym samym większego prawdopodobieństwa jego skuteczności. Przekaz informacji w sieci może mieć charakter wielokierunkowy, co oznacza, że przekazy marketingowe mogą krążyć od użytkownika do firmy, czy innego użytkownika. Szybkość takiej wymiany informacji jest ogromna i nieporównywalna do innych form reklamy, a sam jej zasięg może przybierać skalę globalną. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, czy oferty marketingowej ma on możliwość natychmiastowej reakcji na dany przekaz. Odpowiedzią Klienta może być np. dokonanie zakupu w kilka minut po zetknięciu się z reklamą. Za pośrednictwem Internetu łatwiej jest ukierunkować ofertę. Serwisy oferujące określone rozwiązania przyciągają entuzjastów danego zagadnienia. Aktualizacja informacji i przekazów, które zamieszczane są w sieci przebiega szybko, sprawnie i z reguły na bieżąco. Sieć to także szerokie możliwości łączenia różnych środków ekspresji oraz różnorodność form przekazu.
Do narzędzi internetowych, które wspierają i jednocześnie budują emarketing można zaliczyć między innymi reklamę banerową - formę trafną, widoczną, mocno rzucającą się w oczy, która jest niezwykle pomocna w budowaniu wizerunku marki w sieci.
Same serwisy internetowe są głównym nośnikiem informacji w cyberprzestrzeni. To za ich pośrednictwem Klienci zapoznają się ze szczegółami oferty firmy. Celom reklamowym służą najczęściej witryny korporacyjne, produktowe (poświęcone jednemu określonemu produktowi), informacyjne oraz branżowe. Serwisy www, poza przekazywaniem informacji odwiedzającym, pozwalają także na zbieranie danych marketingowych. Odbywa się to ze świadomym udziałem internautów (np. poprzez formularze) lub automatycznie. Obecność serwisu na jednych z najwyższych pozycji w wyszukiwarkach to zwiększona częstotliwość odwiedzin, a tym samym większe zainteresowanie prezentowaną marką. Taki status może zagwarantować skuteczna indeksacja strony i następnie jej konsekwentne i umiejętne pozycjonowanie.
Poczta elektroniczna oraz listy wysyłkowe to nośniki zindywidualizowanych komunikatów marketingowych. Klienci niezwykle często, świadomie lub mniej świadomie, zamieszczają w sieci mnóstwo ważnych dla marketingu informacji na swój temat. Określają w ten sposób własne preferencje, dzięki którym prawdopodobieństwo celności późniejszych komunikatów reklamowych jest znacznie wyższe. Przekazy w postaci listów mogą obejmować zarówno proste podziękowanie za złożenie zamówienia, jak i zapowiedzi nowych produktów lub usług, a także specjalnie ukierunkowane oferty.
Kolejnym narzędziem budującym wizerunek marki w sieci są biuletyny elektroniczne, czyli personalizowane publikacje, które mogą zawierać określone grafiki lub zdjęcia, wysyłane w formie poczty elektronicznej. Biuletyny wysyłane za pośrednictwem internetu często zawierają odsyłacze do innych serwisów, co przekłada się bezpośrednio na rozpowszechnianie konkretnej marki, podniesienie poziomu sprzedaży oraz wyeliminowanie konieczności publikowania tradycyjnych broszur i katalogów. W przypadku broszur pozwala się Klientom na anulowanie niepożądanej przez nich subskrypcji.
Sponsoring to kolejne narzędzie aktywnie wykorzystywane przez, public relations internetowy. Firma, której zależy na wykreowaniu wizerunku w sieci oraz zyskaniu odwiedzających, może zdecydować się na sponsorowanie serwisu informacyjnego. Bardzo skuteczną formą promocji w sieci jest także umieszczenie na innych witrynach odnośników do naszej strony, czyli tak zwana wymiana linków. Takie działanie może zaowocować zwiększeniem ilości odwiedzin na stronie.
Programy lojalnościowe, werbunkowe i stowarzyszeniowe z założenia mają przynosić korzyści klientom lojalnym i oddanym, którzy często odwiedzają serwis. Klienci są zachęcani i w swoisty sposób wynagradzani upustami i prezentami, które w bezpośredni sposób powinny przyczynić się do odwiedzenia serwisu przez innych zainteresowanych.
Na pozytywny wizerunek firmy w cyberprzestrzeni składa się wiele czynników, które zintegrowane przyczyniają się do zwiększenia skuteczności wszystkich działań reklamowych. Promocja za pośrednictwem Internetu to nowe kanały komunikacji z Klientem oraz znaczne obniżenie kosztów obsługi. W dobie postępującego rozwoju technologicznego nie można skutecznie budować świadomości własnej marki bez udziału sieci.

------------------

 autor: redakcja www.seo24.com.pl

login