Reklama a Public RelationsREKLAMA A PUBLIC RELATIONS

Reklama 

  1.  PRZEKAZ WIZULANY- siła reklamy tkwi w obrazie. Słowa schodza na plan dalszy, istattna staje się przedstawiana sytuacja a wniej np. polecany produkt. Stawia się na humor, ciekawa metaforę danej usługi, produktu czy instytucji.
  2. NISKA WIARYGODNOŚĆ- w dzisiejszych czasch coraz trudniej jest wierzyć reklamom. Często promują one produkty o niskiej wartości, zachwalają usługi instytucji, które potem nie wywiązują się ze swoich zadań., informują, że każdy z dziesięciu reklamowanych proszków do prania jest najlepszy...
  3. EKSPLOZJA-Wielu twórców reklam twierdzi, iż zaskoczenie jest kluczem do sukcesu w promocji danej usługi, towaru, firmy itp, Faktem jest, że taka eksplozja posiada swoje plusy. Trwa jednak tylko przez moment. Moment przemija i następuje powrót do codzienności a wszyscy szybko zapominają o „wielkim bum"...
  4. ROZRYWKA, HUMORGłównym zadaniem reklamy jest rozbawiać, rozśmieszać, zapewniać rozrywkę. Specjaliści od reklamy uważają, iż humor w reklamie wpływa na lepsze zapamiętywanie danego produktu, usługi itp.

Marketing

  1. PRZEKAZ SŁOWNY - PR kładzie nacisk na opis danego produktu,. np. jego walorów smakowych w przypadku napojów. Twórcy reklam mogą wykorzystywać werbalny przekaz, wykreowany przez PR, co podwyższa często wiarygodność reklamowanej usługi.
  2. DUŻA WIARYGODNOŚĆ -siłą PR jest rzetelna i prawdziwa informacja o danych produktach, usługach, instytucjach itd.
  3. STOPNIOWY ROZWÓJ - PR to sukcesywny, powolny ale bardzo skuteczny przekaz informacji., który pobudza wyobraźnie i wywołuje zaciekawienie, tym samym trzyma w napięciu potencjalnego odbiorcę
  4. POWAGAPR stawia na realizm. Unika jakichkolwiek ośmieszających sytuacji w przekazie informacji.

REKLAMA JEST TYM CO TY MÓWISZ O SOBIE
PUBLIC RELATIONS JEST TYM, CO MÓWIĄ O TOBIE INNIMARKETING A PUBLIC RELATIONS

Inne są cele PR, inne marketingu.

· Istotą marketingu jest wymiana towarów : produkt za odpowiednią cenę.

· PR również stawia na wymianę między sprzedającym a nabywającym, jednakże jest to wymiana nie towaru, a wzajemnego zaufania

Podsumowując: Marketing nastawiony jest na handel, PR na budowanie dobrej reputacji.

 

login