Cele Public RelationsCELE PUBLIC RELATIONS

Cele PR możemy podzielić na następujące grupy:

· CELE OGÓLNE (uniwersalne) - mogą być wykorzystywane przez wszystkie typy organizacji. Możemy do nich zaliczyć min. Utrzymywanie zaufania, kształtowanie wizerunku i opinii, uzyskiwanie poparcia.

· CELE OPERACYJNE (pośrednie) - pośredniczą w realizacji celów końcowych (strategicznych). Pełnią rolę „klucza do sukcesu". Tutaj możemy wymienić : śledzenie opinii publicznej, pozyskiwanie zrozumienia, dostarczanie prawdziwych, rzetelnych informacji, prezentację firmy i jej produktów, budowanie relacji z wpływowymi osobami.


· CELE KOŃCOWE (subcele) - konkretne działania - mianowicie: skupienie uwagi otoczenia na danej firmie czy organizacji, współpraca z innymi organizacjami, zapewnienie jak najlepszych warunków swoim pracownikom, prezentacja swojej firmy (organizacji) jako spójnej, wyśmienicie zorganizowanej całości.

Najistotniejsze w prowadzeniu działań Public Relations są zasady moralno - etyczne :

5. Prawda
6. Rzetelna informacja
7. Otwartość na dialog z otoczeniem
8. Partnerskie traktowanie grup docelowych

login