Media RelationsMedia relations to jedno z głównych narzędzi używanych w pracy z klientami. W obręb usług "media relations" wchodzi utrzymywanie w imieniu klienta relacji z mediami a także kompleksowa obsługa przebiegu wymiany wiadomości pomiędzy organizacją komunikującą i mediami.
Media relations to zespół pewnych działań, który finalnie przekazuje mediom informacjie istotne dla firmy a tekże jej otoczenia.


Skuteczne media relations umożliwiają zręczne zarządzanie informacją i jej kierowaniem do swoistych grup docelowych za pośrednictwem mediów. Wprawnie - zatem zgodnie z planem danej firmy - we właściwym czasie i zaplanowanym kształcie, w oparciu o zapotrzebowanie mediów na dane informacje.
Działania skierowane na media spełniają określone zadania:

  • stają się silną podporą procesu komunikowania się organizacji z rynkiem. Firma czy oraganizacja efektywniej informuje o sobie, swym doświadczeniu i wszytskimp co dla niej najbardziej istotne.
  • czynności te wpływają na sposób postrzegania przez rynek obsługiwanej oraganizacji czy firmy: jej wiarygodność, zasięg znajomości nazwy firmy, prezentowanej przez nią oferty, rozpowszechnianych przez nią koncepcji.
  • media relations w dłuższym okresie mają istotny wkład we wsparcie najwzniejszych obszarów działania firmy czy organizacji, które umożliwiają jej istnienie.
login