Customers RelationsCUSTOMERS RELATIONS - narzędzia relacji "firma - klient"
NARZĘDZIA INTERNETOWE PR WYKORZYSTYWANE W RELACJI Z KLIENTEM
  •  Do uzyskiwania informacji:
1. Formularz internetowy
2. Ankieta wysyłana e - mailem
  •  Do przekazywania informacji
1. E - ziny, czyli maile informacyjne, wysyłane co jakiś określony czas do klientów
2. Strona internetowa, z informacjami o firmie czy organizacj
3. Autorespondery - elektroniczna poczta na żądanie
4. Biuletyny on - line
5. Raporty finansowe
  •  do korespondencji:
1. E - mail
2. Umieszczanie na stronie www podstawowych z dziedziny danej firmy czy organizacji pytań oraz odpowiedzi na nie. Taki system okreslany jest mianem FAQ
3. Fora i grupy dyskusyjne
4. Serwisy on - line, dziłające całą dobę, prowadzone przez pracowników, na bierząco odpowiadających na pytania zainteresowanych

 

login