Competitors RelationsCOMPETITORS RELATIONS - narzędzia relacji "firma a jej konkrencja"
W przypadku PR mamy do czynienia jedynie z czystą konkrencją , gdyż jakiekolwiek działania na niekożyść konkurencji nie są zgodne z założeniami Public Relations.
Narzędzia relacji firma - konkurencja:
  • Spotkania na gruncie oficjalnym bądź nieoficjalnym
  • E - mail
  •  Działające stowarzyszenia Public Relations
  •  Wspólne przedsięwzięcia działaczy PR
login