Regulamin§ 1

Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu.

§ 2

Serwis www.seo24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie, utraty danych lub spodziewanych zysków, przerwy w działaniu i inne nieprzewidziane sytuacje.

§ 3

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych w celach realizacji usługi oraz marketingowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Serwis Seo24.com.pl informuje o możliwości wglądu do tych danych, modyfikacji ich oraz usunięcia. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej zawierającej informacje techniczne i marketingowe od i jej Partnerów.

§ 4

Serwis www.seo24.com.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści w przypadku stwierdzenia, że zawiera treści niezgodne z prawem Polski i/lub Unii Europejskiej oraz z ogólnie przyjętymi zasadami kultury.

§ 5

Użytkownik ma prawo do wyrejestrowania się z systemu w każdym czasie. Serwis Seo24.com.pl ma prawo zaprzestać świadczenia usług lub pojedynczej usługi o czym użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Serwis www.seo24.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.


 

 

login