Podziel się z nami:Zasady publikowania materiałów
Użytkownicy publikujący swoje materiały w serwisie www.seo24.com.pl przy dodawaniu materiału wybierają sposób jego licencjonowania, zgadzając się przy tym, by serwis www.seo24.com.pl posiadał wszelkie prawa do publikacji(ograniczone do obszaru serwisu) i magazynowania wszelkiej przekazanej mu informacji. Komentarze użytkowników są udostępniane na licencji Creative Commons*. Pozostała zawartość serwisu jest własnością serwisu www.seo24.com.pl i nie może być w żaden sposób rozpowszechniana, w całości lub w części.

* Używając licencji Creative Commons zachowujesz prawa autorskie, ale też pozwalasz innym na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu pod warunkiem, że zamieszczą informację o autorze
login